DOI: https://doi.org/10.36030/2311-6722-2019-2-34-43

Акти залізничного законодавства ЄС – аналіз імплементації відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

O.R. Fesovets

Анотація


У статті проаналізовано процеси євроінтеграції на залізничному транспорті України за період після підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014–2019 рр.). Євроінтеграційна діяльність висвітлена в контексті удосконалення правових механізмів державного управління залізничною галуззю, зокрема щодо гармонізації вітчизняної нормативної бази до вимог відповідних директив та регламентів ЄС. Наведено узагальнені результати моніторингу вжиття організаційних та інституційних заходів, передбачених затвердженими Кабінетом Міністрів України планами імплементації актів законодавства Євросоюзу у сфері залізничного транспорту. Зроблено огляд запровадження українських державних і галузевих документів щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і здійснено ретроспективний опис етапів упровадження європейських залізничних актів права власне в ЄС. Наведено інформацію щодо завершення виконання низки заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, і відповідними планами імплементації, в тому числі зі створення у 2015 р. акціонерного товариства «Українська залізниця». Наголошено на проблемних питаннях, а саме стосовно зволікання законодавчої гілки влади з прийняттям нової редакції Закону України «Про залізничний транспорт України», який повинен запровадити відкритий конкурентний ринок перевезень на вітчизняних залізницях. Перспективи подальшої наукової роботи у цьому напрямі вбачаються в проведенні детальних теоретичних досліджень та прогнозуванні наслідків лібералізації в залізничній галузі, визначенні загроз та окресленні шляхів ефективного розвитку мережі українських залізниць.


Ключові слова


залізничний транспорт; Угода про асоціацію між Україною та ЄС; директиви та регламенти ЄС; Закон України «Про залізничний транспорт»; імплементація; конкуренція; АТ «Укрзалізниця».

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrenko, I.(2019) (еds.). Transport i zv’jazok Ukrajiny – 2018: statystychnyj zbirnyk, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny [Transport and Communications of Ukraine – 2018: statistical compilation]. Kyiv: Buk-Druk. 149 p. [in Ukrainian].

Eitutis, H. D., Kryshchenko, S. O., Zits, O. Ye. (2017). Kharakterystyka svitovykh modelei upravlinnia infrastrukturoiu zaliznychnoho transport [Characteristics of world models of railway infrastructure management]. Ekonomika i suspilstvo: nauk.visnyk Mukach. derzh. univer. Vol. 4.

P. 405–411 [in Ukrainian].

Eitutis, H. D., Kryshchenko, S. O., Fesovets, O. R., Eitutis, D. H. (2014). Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS – stratehichnyi oriientyr provedennia reform na zaliznychnomu transporti Ukrainy. [Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement – a strategic benchmark for reforming Ukraine’s railways]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia». Vol. 30. P. 52–59 [in Ukrainian].

Barash, Yu. S., Charkina, T. Yu. (2016). Stratehiia upravlinnia reformuvanniam zaliznychnym transportom Ukrainy. [Railway Transport Reform Management Strategy of Ukraine]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Vol. 53. P. 24–30 [in Ukrainian].

Dykan, V. L., Ostroverkh, H. Ye. (2019). Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia rozvytkom zaliznychnoi haluzi Ukrainy u yevrointehratsiinomu vektori. [Improvement of the mechanisms of state management of the development of the railway industry of Ukraine in the European integration vector]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. Vol. 62. P. 11–19 [in Ukrainian].

Nykyforuk, O. I. (2013). Implementatsiia Dyrektyv YeS na zaliznychnomu transportu v zakonodavstvo Ukrainy: pozytyvni ta nehatyvni naslidky. [Implementation of EU Railway Directives into Ukrainian Legislation: Positive and Negative Implications]. Ekonomist. Vol. 10. P. 15–20 [in Ukrainian].

Nykyforuk, O. I. (2018). Vyklyky liberalizatsii dlia pryrodnykh monopolii: zaliznytsi Ukrainy. [Challenges of Liberalization for Natural Monopolies: Railways of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Vol. 38.

P. 23–33 [in Ukrainian].

Stasiuk, O. M. (2018). Instytutsiini problemy strukturnykh peretvoren ukrainskykh zaliznyts. [Institutional Problems of Structural Transformations of Ukrainian Railways]. Ekonomichnyi visnyk universytetu. Vol. 37.

P. 131–138 [in Ukrainian].

Technical Specifications for Interoperability. Website of the European Railway Agency. Retrieved from: https://www.era.europa.eu/ sites/default/files/library/docs/ recommendation/era_ertms_033281_technical_document_en.pdf (Accessed 7 November 2019).

Povidomlennia pro provedennia elektronnykh konsultatsii z hromadskistiu shchodo proiektu Zakonu Ukrainy «Pro multymodalni perevezennia»: Ofitsiinyi veb sait Ministerstva infrastruktury Ukrainy [Official website of the Ministry of Infrastructure of Ukraine]. Retrieved from: https://mtu.gov.ua/news/31317.html (Accessed 3 December 2019).

Pro zatverdzhennia Prohramy diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy. Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 29.09.2019. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/ npas/pro-zatverdzhennya-programi-diyalnosti-kabinetu-ministriv-ukrayini-849290919 (Accessed 8 November 2019).

Pro Prohramu diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 04.10.2019 #188-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix

Stratehiia AT «Ukrzaliznytsia» na 2019–2023 roky. Ofitsiinyi vebsait AT «Ukrzaliznytsia».Retrieved from: https://uz.gov.ua/files/file/Стратегія-4- Typography.pdf (Accessed 7 November 2019).

Puls Uhody – monitorynh realizatsii planu zakhodiv z vykonannia Uhody. Retrieved from: http://pulse.eu-ua.org/ (Accessed 7 December 2019).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.