Фінансування журналу

Видавець

Засновник видання – Національна академія державного управління при Президентові України, головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Перший в Україні електронний науковий фаховий журнал “Державне управління: теорія та практика” згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5 внесено до Переліку електронних наукових фахових видань з державного управління.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 р. №515 електронне періодичне видання Національної академії “Державне управління: теорія та практика” включено до Переліку наукових фахових видань України.

 

Журнал має такі тематичні рубрики:

  • філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • технології державного управління;
  • соціальна й економічна політика;
  • політичні та правові аспекти державного управління;
  • галузеве управління;
  • державна служба;
  • регіональне управління та місцеве самоврядування.

Національна академія державного управління при Президентові України