Історія журналу

Засновник видання – Національна академія державного управління при Президентові України, головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Перший в Україні електронний науковий фаховий журнал “Державне управління: теорія та практика” згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 8 червня 2005 р. № 3-05/5 внесено до Переліку електронних наукових фахових видань з державного управління.