Редакційна політика

Галузь та проблематика

“Державне управління: теорія та практика” – наукове фахове видання з відкритим доступом.
Журнал виходить двічі на рік.

Журнал має такі тематичні рубрики:

  • філософія, методологія, теорія та історія державного управління;
  • технології державного управління;
  • соціальна й економічна політика;
  • політичні та правові аспекти державного управління;
  • галузеве управління;
  • державна служба;
  • регіональне управління та місцеве самоврядування.Місія журналу: розвиток наукової дискусії з актуальних питань теорії та практики державного будівництва; апробація результатів наукових досліджень.

Цільова аудиторія: науковці, експерти з державного управління, керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування, викладачі і здобувачі вищої освіти, усі, хто цікавиться проблемами розбудови держави.

Визначальними критеріями відбору статей є інноваційність, наукова новизна, актуальність та практичне значення.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика

Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій – COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication ethics).